«Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών α) εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS), που περιλαμβάνουν συντήρηση και τεχνική υποστήριξη και β) ψηφιοποίησης (σάρωση) εγγράφων των ατομικών μητρώων υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών α) εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS), που περιλαμβάνουν συντήρηση και τεχνική υποστήριξη και β) ψηφιοποίησης (σάρωση) εγγράφων των ατομικών μητρώων υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
Ημ/νια: 19/05/2021 15:11:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 99Ω94653Π8-ΝΨΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar