Απόφαση έγκρισης πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, και δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας ( αριθμ. Διακ.4/2021)

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, και δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας ( αριθμ. Διακ.4/2021)
Ημ/νια: 17/05/2021 13:21:33
Φορέας: ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΞΙ46ΨΧΘΘ-Μ5Δ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar