Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.67/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης αναφορικά με «έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων για το δήμο Σαμοθράκης και για τα Νομικά του Πρόσωπα

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.67/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης αναφορικά με «έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων για το δήμο Σαμοθράκης και για τα Νομικά του Πρόσωπα
Ημ/νια: 17/05/2021 11:19:30
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΡΓΟΡ1Υ-0ΜΘ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar