Απόσπασμα Πρυτανικού Συμβουλίου 69/13.05.2021 (θέμα 5.2) σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2022

Θέμα: Απόσπασμα Πρυτανικού Συμβουλίου 69/13.05.2021 (θέμα 5.2) σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2022
Ημ/νια: 14/05/2021 14:04:32
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΒΜ469Β7Λ-ΘΞΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar