Τροποποίηση των όρων της αρ. 01/2021 Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων), για το υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας», όσον αφορά στα τμήματα V και VΙ.

Θέμα: Τροποποίηση των όρων της αρ. 01/2021 Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων), για το υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας», όσον αφορά στα τμήματα V και VΙ.
Ημ/νια: 13/05/2021 14:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΣΟΩΡΙ-47Κ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar