Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν την αξιολόγηση των προσφορών για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2021» και κήρυξη Αναδόχου

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν την αξιολόγηση των προσφορών για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2021» και κήρυξη Αναδόχου
Ημ/νια: 13/05/2021 17:33:30
Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Λ4ΟΡΡΥ-Φ49
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar