ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 17/2021 Αριθμός Απόφασης: 667 33ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση σκοπιμότητας και των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου στα πλαίσια υλοποίησης του πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού, συγχρηματοδοτούμενου έργου « ENERNETMOB -Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» ΕnerΝΕΤΜob – Mediterranean Interregional Electromobility Networks forintermodal and interurban low carbon transport systems (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg MED)»και Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας του Διαγωνισμού , Ενστάσεων & Παρακολούθησης τηςσύμβασης που θα προκύψει από τον ως άνω διαγωνισμό και παραλαβής των παραδοτέων που θααπορρέουν από αυτήν. (126502) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑΣ

Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 17/2021
Αριθμός Απόφασης: 667
33ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση σκοπιμότητας και των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου στα πλαίσια υλοποίησης του πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού, συγχρηματοδοτούμενου έργου « ENERNETMOB -Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» ΕnerΝΕΤΜob – Mediterranean Interregional Electromobility Networks forintermodal and interurban low carbon transport systems (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg MED)»και Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας του Διαγωνισμού , Ενστάσεων & Παρακολούθησης τηςσύμβασης που θα προκύψει από τον ως άνω διαγωνισμό και παραλαβής των παραδοτέων που θααπορρέουν από αυτήν. (126502)
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑΣ
Ημ/νια: 11/05/2021 13:51:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ9Ζ7Λ1-ΤΩΝ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar