ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΦΝΟΥ 78/2021: Επικύρωση του πρακτικού II περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για δύο έτη και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους” (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 105097)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΦΝΟΥ 78/2021: Επικύρωση του πρακτικού II περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για δύο έτη και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους” (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 105097)
Ημ/νια: 29/04/2021 13:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΠΦΩ1Τ-ΡΔ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar