Έγκριση πρακτικού της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής αναφορικά με την αξιολόγηση δικαιολογητικών πριν την υπογραφή της σύμβασης σχετικά με την υπ’ αρ. 3/2020 Πρόσκληση της Π.Ε.Δ.Α. στα πλαίσια του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022, προϋπολογισμού 286.090,00€ πλέον ΦΠΑ.

Θέμα: Έγκριση πρακτικού της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής αναφορικά με την αξιολόγηση δικαιολογητικών πριν την υπογραφή της σύμβασης σχετικά με την υπ’ αρ. 3/2020 Πρόσκληση της Π.Ε.Δ.Α. στα πλαίσια του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022, προϋπολογισμού 286.090,00€ πλέον ΦΠΑ.
Ημ/νια: 29/04/2021 13:23:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΓΤ7Λ7-ΟΤ3
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar