Ανάληψη δημοσιονομικής υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης (νομική δέσμευση) από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους (2021) ΚΑΕ 0887, της δαπάνης που αντιστοιχεί στην διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, ήτοι του συνολικού ποσού των 39.850,00€ με ΦΠΑ.

Θέμα: Ανάληψη δημοσιονομικής υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης (νομική δέσμευση) από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους (2021) ΚΑΕ 0887, της δαπάνης που αντιστοιχεί στην διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού, ήτοι του συνολικού ποσού των 39.850,00€ με ΦΠΑ.
Ημ/νια: 28/04/2021 14:50:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΩΙ4690ΒΥ-ΒΓΙ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar