433-«Έγκριση πρακτικού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για το έτος 2021 προϋπολογισμού 51.510,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Θέμα: 433-«Έγκριση πρακτικού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για το έτος 2021 προϋπολογισμού 51.510,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Ημ/νια: 27/04/2021 14:37:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΚΕ7ΛΛ-ΙΗΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar