ΘΕΜΑ13: «Έγκριση τού από 09-04-2021 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των εταιρειών που μειοδότησαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 7282/2020 και κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 99540, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με πετρέλαιο κίνησης, για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα (1) έτος, συνολικής δαπάνης 640.000,00€ με Φ.Π.Α».

Θέμα: ΘΕΜΑ13: «Έγκριση τού από 09-04-2021 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των εταιρειών που μειοδότησαν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 7282/2020 και κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 99540, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με πετρέλαιο κίνησης, για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα (1) έτος, συνολικής δαπάνης 640.000,00€ με Φ.Π.Α».
Ημ/νια: 27/04/2021 11:05:55
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΑ54690Β9-ΘΡΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar