Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 6343/19-04-2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2022» για την ομάδα Α(προμήθεια υγρών καυσίμων).

Θέμα: Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 6343/19-04-2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2022» για την ομάδα Α(προμήθεια υγρών καυσίμων).
Ημ/νια: 27/04/2021 13:43:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΓΟΩΨΠ-ΘΓΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar