Υπ’ αρίθμ. 212/2021 ΑΟΕ “Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια δύο (2) φορητών πρατηρίων καυσίμου εργοταξιακού τύπου – εργασίες εγκατάστασης”, συνολικού προϋπολογισμού 49.491,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%.”

Θέμα: Υπ’ αρίθμ. 212/2021 ΑΟΕ “Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια δύο (2) φορητών πρατηρίων καυσίμου εργοταξιακού τύπου – εργασίες εγκατάστασης”, συνολικού προϋπολογισμού 49.491,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%.”
Ημ/νια: 26/04/2021 12:20:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΟΩΔ46ΜΓΘΓ-ΨΔΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar