Υποβολή πρακτικού αξιολόγησης κατακυρωτικών εγγράφων του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Καυσίμων» της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων αρ. διακ. 12/2020.

Θέμα: Υποβολή πρακτικού αξιολόγησης κατακυρωτικών εγγράφων του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Καυσίμων» της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων αρ. διακ. 12/2020.
Ημ/νια: 26/04/2021 10:53:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΨ646907Η-ΘΘ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar