Λήψη απόφασης, για έγκριση του υπ΄αριθμ.πρωτ. 3796/13-04-2021 Πρακτικού (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής, σχετικά με την επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων: «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ (diesel)» CPV09134100-8, «ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ» CPV09132000-3, «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» CPV09135100-5, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσης του),συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 215.000,00€ με το ΦΠΑ 24% (Σχετ. Διακ. 15/2020)

Θέμα: Λήψη απόφασης, για έγκριση του υπ΄αριθμ.πρωτ. 3796/13-04-2021 Πρακτικού (δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής, σχετικά με την επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων: «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ (diesel)» CPV09134100-8, «ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ» CPV09132000-3, «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» CPV09135100-5, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσης του),συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 215.000,00€ με το ΦΠΑ 24% (Σχετ. Διακ. 15/2020)
Ημ/νια: 26/04/2021 11:05:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0Ρ94690ΒΨ-ΔΕ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar