Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά για τα έτη 2022 – 2024, συνολικού προϋπολογισμού 1.860.000,00 € με ΦΠΑ (αρ. διακήρ. 6/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 113080)

Θέμα: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά για τα έτη 2022 – 2024, συνολικού προϋπολογισμού 1.860.000,00 € με ΦΠΑ (αρ. διακήρ. 6/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 113080)
Ημ/νια: 26/04/2021 13:43:55
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ8Ε469Β7Κ-Π5Ε
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar