Ανάθεση στην εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» της προμήθειας υγρών καυσίμων σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και τη Σύμβαση Συμφωνίας Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη και έγκριση προμήθειας καυσίμων για ένα έτος για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου για την κίνηση οχημάτων και την θέρμανση κτιρίων.

Θέμα: Ανάθεση στην εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» της προμήθειας υγρών καυσίμων σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και τη Σύμβαση Συμφωνίας Πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη και έγκριση προμήθειας καυσίμων για ένα έτος για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου για την κίνηση οχημάτων και την θέρμανση κτιρίων.
Ημ/νια: 22/04/2021 11:37:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΔΑ: ΨΖΖΛΩ0Ο-9ΡΕ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar