Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 90/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου Ν. Δράμας σχετικά με την «Κατακύρωση του πρακτικού Νο 3 του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την <<Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2021 – 2022».

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 90/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου Ν. Δράμας σχετικά με την «Κατακύρωση του πρακτικού Νο 3 του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την <<Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2021 - 2022».
Ημ/νια: 21/04/2021 13:24:22
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 966ΕΟΡ1Υ-ΨΣΜ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar