Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της “Επισκευής & συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι τέσσερις (24) μήνες” προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.082.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού)

Θέμα: Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της “Επισκευής & συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι τέσσερις (24) μήνες” προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.082.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού)
Ημ/νια: 20/04/2021 15:57:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
ΑΔΑ: 672ΘΩΚΙ-12Ρ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar