Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ.149/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων (χονδρική) κίνησης των οχημάτων του Δήμου”

Θέμα: Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ.149/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων (χονδρική) κίνησης των οχημάτων του Δήμου”
Ημ/νια: 20/04/2021 10:09:02
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 6ΑΡΒΟΡ1Θ-Χ6Α
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar