Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 437/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «A) Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, προϋπολογισμού 56.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. B) Συγκρότηση των επιτροπών 1) αξιολόγησης και 2) ενστάσεων του ως άνω διαγωνισμού»

Θέμα: Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 437/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «A) Έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, προϋπολογισμού 56.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. B) Συγκρότηση των επιτροπών 1) αξιολόγησης και 2) ενστάσεων του ως άνω διαγωνισμού»
Ημ/νια: 20/04/2021 11:13:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ1Β7Λ6-ΜΝ2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar