Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Διαγωνισμού που αφορά την «Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός (1) φορτηγού ανατρεπόμενου με αρπάγη, προμήθεια πέντε (5) μεταχειρισμένων οχημάτων, προμήθεια επτά (7) νέων οχημάτων και ενός (1) μηχανήματος έργου», και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5 & 9

Θέμα: Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Διαγωνισμού που αφορά την «Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός (1) φορτηγού ανατρεπόμενου με αρπάγη, προμήθεια πέντε (5) μεταχειρισμένων οχημάτων, προμήθεια επτά (7) νέων οχημάτων και ενός (1) μηχανήματος έργου», και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5 & 9
Ημ/νια: 20/04/2021 07:55:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΠΕΩΗΔ-0ΓΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar