Περί έγκρισης όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ».

Θέμα: Περί έγκρισης όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ».
Ημ/νια: 15/04/2021 14:30:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ6ΜΩΚΦ-Κ2Μ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar