Α.Ο.Ε. 80/2021 Έγκριση του 1ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021».

Θέμα: Α.Ο.Ε. 80/2021 Έγκριση του 1ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021».
Ημ/νια: 15/04/2021 14:09:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΒΦΩΞ4-ΒΓΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar