Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 35/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου: «Έγκριση Πρακτικού 3 διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και τροποποίηση επιμερισμού πολυετίας του διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.”»

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 35/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου: «Έγκριση Πρακτικού 3 διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και τροποποίηση επιμερισμού πολυετίας του διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.”»
Ημ/νια: 14/04/2021 12:42:49
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΕΟΡ1Ι-964
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar