142-2021Λήψη απόφασης για α)Έγκριση τευχών δημοπράτησης, β) έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και γ) καθορισμό όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων –ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (Αρ. μελ. 5/2021).

Θέμα: 142-2021Λήψη απόφασης για α)Έγκριση τευχών δημοπράτησης, β) έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και γ) καθορισμό όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων –ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (Αρ. μελ. 5/2021).
Ημ/νια: 13/04/2021 14:35:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 9Ν64ΩΗΖ-ΤΣΔ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar