Έγκριση μελέτης – καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Τρικκαίων» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου», συνολικού προϋπ/σμού 59.520,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φόρων και κρατήσεων

Θέμα: Έγκριση μελέτης – καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Τρικκαίων» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου», συνολικού προϋπ/σμού 59.520,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φόρων και κρατήσεων
Ημ/νια: 13/04/2021 11:59:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚ4ΛΩΗ9-ΕΞΙ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar