«Απόφαση προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ.2 περ. α’ του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. περιόδου 2021-2022, μετά από εν μέρει άγονο διαγωνισμό (τεύχος διακήρυξης 7/2020) και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ».

Θέμα: «Απόφαση προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ.2 περ. α’ του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. περιόδου 2021-2022, μετά από εν μέρει άγονο διαγωνισμό (τεύχος διακήρυξης 7/2020) και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ».
Ημ/νια: 12/04/2021 13:45:52
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΖΛΟΡ1Υ-0ΨΟ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar