Διαβίβαση του υπ’αριθ.5 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνι-σμού Ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. – Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Κατακύρωση Διαγωνισμού (για την Ομάδα Α – Δήμος Γαλατσίου: Υποομάδα Α4: Λιπαντικά).

Θέμα: Διαβίβαση του υπ’αριθ.5 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνι-σμού Ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. – Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Κατακύρωση Διαγωνισμού (για την Ομάδα Α – Δήμος Γαλατσίου: Υποομάδα Α4: Λιπαντικά).
Ημ/νια: 09/04/2021 13:21:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΜΛΩ9Λ-ΧΑ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar