Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων), για το υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας» Α/Α 1 της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5052624, συνολικού προϋπολογισμού 999.998,00 ευρώ.

Θέμα: Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων), για το υποέργο 1 «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας» Α/Α 1 της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5052624, συνολικού προϋπολογισμού 999.998,00 ευρώ.
Ημ/νια: 09/04/2021 12:52:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΓΖΩΡΙ-Γ2Ε
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar