Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-176 για :Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τα οχήματα, τα μηχανήματα & τα Δ. Σφαγεία του Δήμου, μηνός Φεβρουαρίου 2021, Συνοπτικός Διαγωνισμός, Σύμβαση 3771/9-7-2020 (20SYMV006995699)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-176 για :Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τα οχήματα, τα μηχανήματα & τα Δ. Σφαγεία του Δήμου, μηνός Φεβρουαρίου 2021, Συνοπτικός Διαγωνισμός, Σύμβαση 3771/9-7-2020 (20SYMV006995699)
Ημ/νια: 08/04/2021 12:06:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΕΗΩ1Σ-ΣΚΘ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar