Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής παραλαβής-αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 01/2021 για την προμήθεια υγρών καυσίμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2022, προϋπολογισμού έως του ποσού των 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής παραλαβής-αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 01/2021 για την προμήθεια υγρών καυσίμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2022, προϋπολογισμού έως του ποσού των 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 08/04/2021 14:34:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 9Ι4Π7ΛΒ-ΣΙΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar