ΧΕ 196 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (εξόφληση της δαπάνης για την δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης 8943/19-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΧ3ΩΨΚ-ΧΑΓ) για την : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας -ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 & 4

Θέμα: ΧΕ 196 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (εξόφληση της δαπάνης για την δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης 8943/19-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΧ3ΩΨΚ-ΧΑΓ) για την : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας -ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 & 4
Ημ/νια: 07/04/2021 09:17:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ3ΣΩΨΚ-8ΓΒ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar