Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Πρόχειρου – Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υ-γρών καυσίμων κίνησης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Α-στυνομίας Λευκάδας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Λευκάδας, για το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και για την παραλαβή των παραδοθέντων ποσοτήτων καυσίμων, για το έτος 2021.

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Πρόχειρου – Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υ-γρών καυσίμων κίνησης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Α-στυνομίας Λευκάδας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Λευκάδας, για το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και για την παραλαβή των παραδοθέντων ποσοτήτων καυσίμων, για το έτος 2021.
Ημ/νια: 05/04/2021 13:21:09
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6Μ1Φ46ΜΤΛΒ-ΛΨΘ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar