Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 30/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, σχετικά με έγκριση του πρακτικού (ΙΙΙ) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, περί ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων οικ. έτους 2021

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 30/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, σχετικά με έγκριση του πρακτικού (ΙΙΙ) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, περί ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων οικ. έτους 2021
Ημ/νια: 05/04/2021 09:29:49
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΜΟΟΡ10-ΥΜΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar