Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ».

Θέμα: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ».
Ημ/νια: 05/04/2021 10:58:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω39ΩΩ1Γ-Ι7Ξ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar