Έγκριση ή μη του από 08.12.2020 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 2.171.651,13 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 142/2020.

Θέμα: Έγκριση ή μη του από 08.12.2020 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 2.171.651,13 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 142/2020.
Ημ/νια: 02/04/2021 10:01:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΔΑ: 60ΩΖΩΛΠ-Τ4Π
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar