Απόφαση προκήρυξης Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περιόδου 2021-2022, στις Πόλεις Λαγκαδά και Σταυρού Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής. (Τεύχος Διακήρυξης αρ. 01/2021).

Θέμα: Απόφαση προκήρυξης Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περιόδου 2021-2022, στις Πόλεις Λαγκαδά και Σταυρού Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής. (Τεύχος Διακήρυξης αρ. 01/2021).
Ημ/νια: 01/04/2021 20:19:20
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΒΙΟΡ1Υ-Φ68
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar