Υπ’ αριθμ 66/2021 Α.Δ.Σ. “Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν σε οχήματα, μηχανήματα, καύσιμα και σε αντικείμενα των υπηρεσιών Καθαριότητας, Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου”

Θέμα: Υπ’ αριθμ 66/2021 Α.Δ.Σ. “Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν σε οχήματα, μηχανήματα, καύσιμα και σε αντικείμενα των υπηρεσιών Καθαριότητας, Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου”
Ημ/νια: 31/03/2021 13:38:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο4Ξ46ΜΓΘ5-ΥΧΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar