Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων & θέρμανσης του Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2021-2022-2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων & θέρμανσης του Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2021-2022-2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Ημ/νια: 29/03/2021 11:20:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΚΜΩΞΥ-ΧΚΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar