Έγκριση Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού από το Δήμο Άνδρου προμήθειας υγρών καυσίμων για τα οχήματα του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι της Κοινωφελώς Επιχείρησης Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Περιβάλλοντος για τα έτη 2021-2022 μέσω πολυετούς δέσμευσης.

Θέμα: Έγκριση Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού από το Δήμο Άνδρου προμήθειας υγρών καυσίμων για τα οχήματα του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι της Κοινωφελώς Επιχείρησης Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Περιβάλλοντος για τα έτη 2021-2022 μέσω πολυετούς δέσμευσης.
Ημ/νια: 29/03/2021 16:52:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΡΖΩΨΙ-7Β0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar