Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2021, 2022 και 2023»

Θέμα: Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2021, 2022 και 2023»
Ημ/νια: 26/03/2021 13:49:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΖΨΟΚΠΛ-ΨΣΡ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar