| I |

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ανοίγει μέτωπο με «πολλές δεκάδες καρτέλ»

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

Τη βεβαιότητα ότι στην ελληνική αγορά υπάρχουν «πολλές δεκάδες καρτέλ» μεταφέρουν πηγές προσκείμενες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μάλιστα επισημαίνουν ότι η αναθεώρηση του τρόπου μοριοδότησης των εξεταζόμενων υποθέσεων, όπου πλέον θα δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο δημόσιο συμφέρον, υπαγορεύεται από αυτή την κατάσταση, καθώς ο στόχος που τίθεται είναι η αντιμετώπιση όσο το δυνατόν περισσότερων «καρτελικών» συμπράξεων.

Σύμφωνα με τα ίδιες πηγές, καρτέλ στην Ελλάδα υπήρχαν πάντα, ωστόσο η πολυετής κρίση ενέτεινε το πρόβλημα, καθώς πολλές επιχειρήσεις έκριναν ως αναγκαία για την επιβίωσή τους την αθέμιτη σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις. Τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε κάθετο. Και όλα αυτά, σε βάρος των καταναλωτών.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, σημειώνουν, γι’ αυτό και αλλάζει ρότα η Επιτροπή. Στην προσπάθεια αυτή, πρώτο μέλημα είναι το κλείσιμο των 85 εκκρεμών υποθέσεων που χρονίζουν, ώστε το περιορισμένο σε αριθμό ανθρώπινο δυναμικό της ανεξάρτητης αρχής να ασχοληθεί με τη νέα στοχοθέτηση. Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι, κατόπιν ενδελεχούς χαρτογράφησης των διαφόρων αγορών στην Ελλάδα σε επίπεδο συγκέντρωσης, περιθώριο κέρδους, ιδιοκτησίας κ.ο.κ., σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Βάσει των στόχων που έχουν τεθεί, ως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη η κλαδική μελέτη για τα σούπερ μάρκετ και αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική ανάλυση στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, του FinTech και του τραπεζικού κλάδου γενικότερα. Για τον τελευταίο, η ανάλυση θα γίνεται παράλληλα με την έρευνα της Επιτροπής που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την πρόσφατη έφοδο στις έδρες των συστημικών τραπεζών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις για αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές, θα γίνονται εκτεταμένοι αιφνιδιαστικοί ή προγραμματισμένοι έλεγχοι.

«Στόχος μας είναι η Επιτροπή να μην αναλώνεται με την εξέταση επιχειρηματικών διαφορών οι οποίες μπορούν να λυθούν στα δικαστήρια, αλλά με υποθέσεις που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Δύσκολη η απόδειξη

Και ενώ είναι προφανές ότι πολλοί κλάδοι λειτουργούν «καρτελικά», η απόδειξη κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Ιδιαίτερα για την κλειστή αγορά της Ελλάδας, όπου όλοι γνωρίζονται με όλους. «Οι ιδιομορφίες της ελληνικής αγοράς έχουν ως αποτέλεσμα ακόμα και κάποιος εμπλεκόμενος σε καρτέλ, ο οποίος στην πορεία ζημιώθηκε, να μην αξιοποιεί το πρόγραμμα επιείκειας της Επιτροπής, το οποίο απαλλάσσει τον εμπλεκόμενο στην περίπτωση που αποκαλύψει την ύπαρξη του καρτέλ και τα μέλη του. Κυριαρχεί ο φόβος», τονίζουν σχετικά. Άλλωστε, συνεχίζουν τα ίδια πρόσωπα, δεν είναι τυχαίο ότι στην ιστορία της Επιτροπής έχουν υπάρξει μόνο δύο περιπτώσεις που αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα επιείκειας.

Πάντως, η αποκάλυψη ενός καρτέλ με αδιάσειστα στοιχεία, που να μην καταπίπτουν σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής, είναι μια δύσκολη διαδικασία, με τη διεθνή εμπειρία να αναφέρει ότι μόλις το 1 στα 6,6 των καρτέλ αποκαλύπτεται, καθώς οι εμπλεκόμενοι λαμβάνουν σύνθετα μέτρα για να μην ανακαλυφθούν.

Αξιοποίηση των big data

Πέραν όμως των κλαδικών μελετών, η Επιτροπή προγραμματίζει να αξιοποιήσει και τη γνώση που παρέχουν τα big data. Μάλιστα, πρόκειται να υπάρξει εντός της Επιτροπής και ειδικό τμήμα που θα παρακολουθεί αγορές και διαδικασίες. Δύο από τους τομείς που θα τεθούν υπό παρακολούθηση είναι των δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών και δημοσίων έργων.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της Επιτροπής θα «σκανάρουν» το Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και με τη χρήση αλγορίθμων θα εξετάζουν τους προμηθευτές, τον αριθμό αυτών, το ύψος των προσφορών και σε ποιους τελικά θα γίνεται η ανάθεση. Αν υπάρχουν ενδείξεις για συνεννοήσεις και «στήσιμο» διαγωνισμών, τότε οι πιθανοί εμπλεκόμενοι θα τίθενται υπό τον έλεγχο της Επιτροπής.
Η αξιοποίηση των big data, η οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε αρκετές προηγμένες χώρες, θα γίνεται σταδιακά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Μεταφορά προσωπικού

Για να επιτευχθούν ευκολότερα οι στόχοι της Επιτροπής, οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι η ανεξάρτητη αρχή θα πρέπει να ενισχυθεί με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Αν και το οργανόγραμμα προβλέπει 106 θέσεις, αυτήν τη στιγμή απασχολούνται στην Επιτροπή 72 άτομα. Για τον λόγο αυτό έχει υποβληθεί αίτημα προς την κυβέρνηση για τη μεταφορά και την πρόσληψη προσωπικού.

Ιδιαίτερη έλλειψη παρατηρείται στους πληροφορικάριους (ΙΤ), οι οποίοι είναι μόλις πέντε. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, στον αιφνιδιαστικό έλεγχο που έγινε στις τράπεζες τον περασμένο μήνα (σ.σ.: σε 22 σημεία έγινε ταυτόχρονα το «ντου») οι υπάλληλοι IT δεν αρκούσαν και για τον λόγο αυτό υπήρξε η συνδρομή πληροφορικάριων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το Τμήμα Εσωτερικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση η αξιολόγηση των στοιχείων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει, καθώς αυτή την περίοδο, παρουσία και δικηγόρων των τραπεζών, εξελίσσεται η αποσφράγιση των εγγράφων που έχουν ληφθεί, καθώς μέσα σε αυτά περιέχονται και αρχεία που εμπίπτουν στον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς πόρους, με δεδομένο ότι αυτοί προέρχονται από την καταβολή του 1/1000 του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών του συστήνονται, πρόταση της Επιτροπής είναι η εισφορά αυτή να επεκταθεί σε όλες τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις.

Η  πολυετής κρίσης ενέτεινε το πρόβλημα, καθώς πολλές επιχειρήσεις έκριναν ως αναγκαία για την επιβίωσή τους την αθέμιτη σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις. Τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε κάθετο. Και όλα αυτά, σε βάρος των καταναλωτών.

Στόχος είναι τον Ιανουάριο του 2020 η Επιτροπή να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το 85% των παλαιότερων υποθέσεων, για την απελευθέρωση ανθρώπινων πόρων για την πραγματική σύγχρονη οικονομία.

naftemporiki.gr

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews REPSOL Revoil RMM Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies Urals WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ ΡΕΒΟΙΛ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!