| I |

“Το 80% των καθαρών κερδών των ΕΛΠΕ και Motor Oil ή 626,5 εκατ. ευρώ, προήλθε από το εξωτερικό”.

Ο κλάδος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση έχοντας ολοκληρώσει ένα βαρύ πρόγραμμα επενδύσεων που αύξησε το βαθμό συνθετότητας των διυλιστηρίων.

Ο κλάδος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση έχοντας ολοκληρώσει ένα βαρύ πρόγραμμα επενδύσεων που αύξησε το βαθμό συνθετότητας των διυλιστηρίων 
Καθαρή κερδοφορία 626,58 εκατ. ευρώ κατέγραψαν στην χρήση 2016 τα ΕΛΠΕ και η Motor Oil. 
Και το σπουδαιότερο;  
Αυτά προήλθαν σε ποσοστό 80% από το εξωτερικό ενώ η εγχώρια αγορά συνεισέφερε μόλις το 20% λόγω της κρίσης οπου μαστίζει την χώρα μας.
Μάλιστα δεν θα θεωρηθεί υπερβολή να σημειώσουμε ότι τελικά η φετεινή κερδοφορία των εισηγμένων εταιριών θα χωρισθεί σε δύο κατηγορίες: 
Σε αυτή που προέρχεται από τις εταιρίες διύλισης και στις υπόλοιπες. 

Ο κλάδος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση έχοντας ολοκληρώσει ένα βαρύ πρόγραμμα επενδύσεων που αύξησε το βαθμό συνθετότητας των διυλιστηρίων, βελτιώνοντας σημαντικά το παραγόμενο αποτέλεσμα. 
Η συγκυρία των καλών περιθωρίων συνδυάστηκε από αυξημένες εξαγωγές και υψηλό βαθμό κάλυψης της ονομαστικής δυναμικότητας διύλισης. 
Ακόμα και οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης που έλαβαν χώρα μέσα στην χρονιά πέρασαν σχετικά ανώδυνα για την κερδοφορία.
Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα, υψηλή καθαρή κερδοφορία και ταμειακές ροές, ίσως όχι στην ίδια έκταση για τα Ελληνικά Πετρέλαια αλλά αξιόλογες σε σχέση με άλλες περιόδους. 
Η συνέχεια προβλέπεται πολύ υποσχόμενη: Τα διεθνή περιθώρια διύλισης αν και χαμηλότερα από πέρυσι παραμένουν σε υγιή επίπεδα η διαφορά υπέρ των μεσογειακών διυλιστηρίων διευρύνεται, το κόστος της πρώτης ύλης (αργό πετρέλαιο) παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα διατηρώντας χαμηλά τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. 

Ελληνικά Πετρέλαια 

Με το ένα από τα τρία διυλιστήρια εκτός λειτουργίας για ένα μήνα η επίδοση του δ’ τριμήνου κάθε άλλο παρά υποτονική μπορεί να χαρακτηριστεί. 
Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα εμφανίζουν ρεκόρ οργανικής κερδοφορίας (836 εκατ. ευρώ) για το σύνολο της χρονιάς ενισχυμένα και από τα θετικά έκτακτα αποτελέσματα των αποθεμάτων κατά 104 εκατ. ευρώ. 
Η διύλιση συνεισφέρει 538 εκατ. ευρώ και η μονάδα των πετροχημικών εμφανίζεται να έχει μια ακόμα καλή χρονιά συνεισφέροντας 97 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη. 
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται σε 2,4 φορές τα λειτουργικά κέρδη καθώς η επίτευξη ελεύθερων ταμειακών ροών ήταν αρνητική κατά 62 εκατ. ευρώ. 
Το μέρισμα των 20 λεπτών απλώς επιβεβαιώνει μια καλή χρονιά με αστερίσκους στο θέμα της ρευστότητας. 
Από το 2017 πάντως οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες σε ότι αφορά την παραγωγή υψηλότερου ταμειακού αποτελέσματος καθώς αναπόφευκτα οι συγκρίσεις είναι πλέον πολύ ορατές. 
Τέλος, επισημαίνεται ότι το θετικό διεθνές κλίμα έχει αναστείλει την προγραμματισμένη συντήρηση του εργοστασίου της Ελευσίνας προς το τέλος του 2017 ή ακόμα και στις αρχές του 2018.
Ο μέσος όρος των εκτιμήσεων των αναλυτών για την επόμενη χρονιά κινείται στα 600 εκατ. ευρώ για τα λειτουργικά κέρδη –χωρίς τις επιπτώσεις των αποθεμάτων- και 275 εκατ. ευρώ για τα καθαρά κέρδη.

Καταλύτες: Η υπόθεση της ΔΕΣΦΑ επιστρέφει στο προσκήνιο καθώς ο διαγωνισμός για την πώληση του 66% έχει χρονικό ορίζοντα περαίωσης τις αρχές του 2018. 
Τα Ελληνικά Πετρέλαια θα διαθέσουν στην διαδικασία της πώλησης το 35% που κατέχουν ωστόσο είναι πολύ αμφίβολο μετά τις αλλαγές στα τέλη χρήσης του δικτύου καθώς και η συνολική αξία της ρυθμιζόμενης βάσης των παγίων στοιχείων.
Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό τίμημα της πρώτης προσπάθειας αποκρατικοποίησης της ΔΕΣΦΑ είχε διαμορφωθεί σε 400 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 212 εκατ. ευρώ αφορούσαν το τίμημα που θα εισέπρατταν τα ΕΛΠΕ. Η άσκηση ήταν κεφαλαιακά ουδέτερη καθώς η αποτίμηση στον ισολογισμό ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με το τίμημα όμως η πώληση θα βοηθούσε σημαντικά την άμεση μείωση του καθαρού χρέους των ΕΛΠΕ μετά την αφαίρεση των φόρων της πώλησης. 
Η προοδευτική εξομάλυνση των υποχρεώσεων προς το Ιράν είναι ένα ακόμα θετικό στοιχείο το οποίο θα φανεί στην χρήση του 2017.

Motor-oil

Η βέλτιστη εκμετάλλευση της συγκυρίας βρήκε εκφραστή στο πρόσωπο της εταιρίας καθώς η Motoroil πέτυχε το ακατόρθωτο για βιομηχανική εταιρία: Να εμφανίσει ταμειακές ροές που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των προσαρμοσμένων κερδών της. 
Η επιστροφή στην «κανονικότητα» μετά την προγραμματισμένη συντήρηση του δεύτερου τριμήνου ήταν εντυπωσιακή. Σε όρους διυλισμένων ποσοτήτων ο όμιλος εμφάνισε το καλύτερο δ’ τρίμηνο του 2016 όλων των εποχών.
Η συνολική επενδυτική δαπάνη για τον Όμιλο ήταν 87,9 εκατ. ευρώ για το 2016, με το σημαντικότερο μέρος αυτής να αφορά στο πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης της υποδομής των μονάδων του Διυλιστηρίου διανομή μερίσματος 90 λεπτών για την χρονιά που πέρασε ήταν μάλλον στα πλαίσια μιας συγκρατημένης πολιτικής ώστε να υπάρχουν δυνατότητες διανομών μερισμάτων και για την συνέχεια. 
Ο μέσος όρος των εκτιμήσεων των αναλυτών για την επόμενη χρονιά κινείται στα 422 εκατ. ευρώ και 200 εκατ. ευρώ για λειτουργικά και καθαρά κέρδη. Το μειούμενο ύψους του χρέους αποτελεί ενδεχομένως τον λόγο της προτίμησης των επενδυτών και την ταχύτερη αύξηση της τιμής έναντι του ανταγωνισμού.

Καταλύτες: Η κεφαλαιουχικές επενδύσεις των 55 εκατ. ευρώ για το 2017 μπορεί να είναι σχετικά αυξημένες σε σχέση με άλλες χρονιές που δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, θα αυξήσουν ωστόσο την δυναμικότητα του εργοστασίου μειώνοντας κάποιους επιμέρους χρόνους αναμονής στην διαδικασία διύλισης. 
Το δίκτυο συνεχώς δυναμώνει σε όγκους πωλήσεων κερδίζοντας μερίδια αγοράς φθάνοντας στο τέλος του 2016 στο 35%. 
Για βραχυπρόθεσμα χαρτοφυλάκια η ενδεχόμενη είσοδος της μετοχής στην σύνθεση του MSCI στην εξαμηνιαία αναθεώρηση του προσεχούς Μαΐου πιθανόν να αποτελεί κίνητρο διακράτησης αφού η κεφαλαιοποίηση και η ελεύθερη διασπορά της εταιρίας πληροί τα κριτήρια εισόδου στον δείκτη.

Νίκος Θεοδωρόπουλος 
ntheo@bankingnews.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ADR ANT1 BP Brent covid-19 interlock MOTOR OIL myData OPEC Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο Δρακακάκης Γιάννης ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κατρίνης Μανώλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κρήτη Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πλυντήρια πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!