| Notaka

“∆ιευκρινίσεις για την εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισµού στα πρατήρια υγρών καυσίµων ή στους σταθµούς αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης”.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για υπουργειο υποδομων και μεταφορων

∆ιευκρινίσεις για την εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισµού στα πρατήρια υγρών καυσίµων ή στους σταθµούς αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένους µε αντλίες υγρών καυσίµων.

ΣΧΕΤ.: Η µε αριθµ. πρωτ. ΦΒ1 – Α/71740/839/22-10-2018 (Α∆Α:ΨΧΨ2465ΧΘΞ-733) εγκύκλιό µας.

Κατόπιν ερωτηµάτων από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας σχετικά µε την εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισµού του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), στα υφιστάµενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίµων ή στους σταθµούς αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένους µε αντλίες υγρών καυσίµων της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.2801/2000 (Α΄ 46) και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύουν, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), όπως ισχύει:

«Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίµων και σταθµών αυτοκινήτων εξοπλισµένων µε αντλίες καυσίµων, σε θέσεις που απέχουν από το πλησιέστερο σηµείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκοµείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκοµείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως αυτά ταξινοµούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (υ.α. 3046/304/1989 ∆΄ 59/ 3.2.1989) και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθµού ατόµων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστηµάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτοµα, απόσταση µικρότερη από τριάντα (30) µέτρα, µετρούµενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαµενής καυσίµου ή της προβολής του στοµίου του σωλήνα εξαερώσεως, µε την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι βρίσκονται σε περιοχές όπου είτε επιτρέπονται από τις αντίστοιχες θεσµοθετηµένες ισχύουσες χρήσεις γης και υφίστανται νοµίµως είτε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου δεν έχουν θεσµοθετηθεί χρήσεις γης».

2. Επιπρόσθετα σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει:

«Από τη δηµοσίευση του παρόντος απαγορεύεται ίδρυση πρατηρίων καυσίµων ή σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, εξοπλισµένων µε αντλίες καυσίµων ή η προσθήκη αντλιών καυσίµων σε υφιστάµενους σταθµούς, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατήριο ή ο σταθµός, στεγάζονται οι εξής χρήσεις: κατοικίες (πλην µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκµεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήµατα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκοµεία, Θέατρα ή κινηµατογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, εξαιρουµένων των χρήσεων γραφείων και ξενοδοχείων».

3. Τέλος, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει:

«Επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων ή νέων σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένων µε αντλίες υγρών καυσίµων, σε ισόγεια κτιρίων µε ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 2801/ 2000 (Α΄ 46), στα οποία συµπεριλαµβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, εφόσον για την αδειοδότηση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποβληθούν στην αρµόδια Υπηρεσία, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, µε τη προσθήκη των ανωτέρω ειδικών πρόσθετων µέτρων της παρούσας, καθώς και των µέτρων του άρθρου 4 του Ν. 2801/2000, όπως ισχύει».

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, εξαιρούνται από την εφαρµογή και την εγκατάσταση των ειδικών µέτρων και συσκευών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις (α΄) έως και (στ΄) του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), τα υφιστάµενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίµων ή οι σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες υγρών καυσίµων, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατήριο ή ο σταθµός, στεγάζονται χρήσεις µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκµεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του, µε την προϋπόθεση ότι τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί απέχουν απόσταση µεγαλύτερη των τριάντα (30) µέτρων από το πλησιέστερο σηµείο των κτιρίων ή χώρων µε χρήσεις µιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (α΄) της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει.

Μέλη της οικογένειας του εκµεταλλευτή θεωρούνται αυτά που αναγράφονται σε πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο υποβάλλεται στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«2. Οι αναφερόµενες στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄) εξαιρέσεις που αφορούν στις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων παύουν να ισχύουν. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ανωτέρω χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων δεν εξαιρούνται από τις απαγορευτικές προϋποθέσεις για την ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίµων ή σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένων µε αντλίες καυσίµων».

Στις παραπάνω απαγορευτικές προϋποθέσεις δεν συµπεριλαµβάνεται η χρήση γραφείου της επιχείρησης του πρατηρίου υγρών καυσίµων ή του σταθµού αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένου µε αντλίες υγρών καυσίµων. Κατά συνέπεια εξαιρούνται από την εφαρµογή και την εγκατάσταση των ειδικών µέτρων και συσκευών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις (α΄) έως και (στ΄) του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), τα υφιστάµενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίµων ή οι 3 σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες υγρών καυσίµων, εφόσον, στο κτίριο, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατήριο ή ο σταθµός, στεγάζεται αποκλειστικά η χρήση γραφείου της επιχείρησης του πρατηρίου ή του σταθµού, µε την προϋπόθεση ότι τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί απέχουν απόσταση µεγαλύτερη των τριάντα (30) µέτρων από το πλησιέστερο σηµείο των κτιρίων ή χώρων µε χρήσεις µιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (α΄) της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει.

Επιπλέον, το κτίριο του πρατηρίου ή του σταθµού πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του π.δ 1224/1981 (Α΄ 303) και του β.δ 465 (Α΄ 164), όπως ισχύουν.

Γ. Εξαιρούνται από την εφαρµογή και την εγκατάσταση των ειδικών µέτρων και συσκευών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις (α΄) έως και (στ΄) του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), τα υφιστάµενα και νέα πρατήρια υγρών καυσίµων ή οι σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες υγρών καυσίµων, στην περίπτωση που το κτίριο άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατήριο ή ο σταθµός ή το κτίριο που χωροθετείται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων από το πρατήριο ή τον σταθµό, είναι ηµιτελές ή υπό ανέγερση, και δεν υφίστανται σ’ αυτό οι χρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2801/2000 (Α΄ 46), συµπεριλαµβάνοντας τις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, ή και τις χρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (α΄) της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ

Spyrides ad-blue containers

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka sts TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΤΕπ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ιλχάν Αχμέτ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μεθάνιο Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μητσοτάκης Κυριάκος Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Πέτη Πέρκα Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος Τσεχία ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χάρης Δούκας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. άδεια έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο ατύχημα βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επενδύσεις επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο ληστεία λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια ρύποι στάθμη στατιστικά συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνθετικά καύσιμα συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπερκέρδη υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φωτοβολταϊκά φόροι φόρτιση ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!