| Notaka

09:32 “Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ: Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνονται, αυξημένες κατά 181%”.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για Ε.Ε - ΗΠΑ

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2019

Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ: Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνονται, αυξημένες κατά 181%

Από την κοινή τους δήλωση στις 25 Ιουλίου 2018 στην Ουάσιγκτον, όταν ο Πρόεδρος Juncker και ο Πρόεδρος Trump συμφώνησαν να ενισχύσουν τη στρατηγική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενέργειας, οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 181% . Το πρώτο φόρουμ υψηλού επιπέδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ενέργειας-ΗΠΑ θα λάβει χώρα στις 2 Μαΐου 2019 στις Βρυξέλλες.

Η απελευθέρωση αυτών των νέων στοιχείων LNG συμπίπτει με την επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εμπορίου Cecilia Malmström και του Γενικού Γραμματέα Martin Selmayr στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για συναντήσεις με τους ομολόγους τους στην Ενωμένη Ομάδα Εργασίας. Η εφαρμογή των διαφόρων στοιχείων της κοινής δήλωσης των προέδρων Juncker και Trump ήταν ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο εμπόριο ΥΦΑ επιβεβαιώνουν τη συνεχή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκπληρώσει όλες τις πτυχές της συμφωνίας της 25ης Ιουλίου.

Με μερίδιο 12,6% των εισαγωγών ΕΕ-ΥΦΑ το 2019 μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής ΥΦΑ της Ευρώπης [1] . Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διευκολύνει περισσότερες εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, εάν οι συνθήκες της αγοράς είναι σωστές και οι τιμές ανταγωνιστικές. Αυτό θα επιτρέψει στους αμερικανούς εξαγωγείς να διαφοροποιήσουν περαιτέρω τις ευρωπαϊκές αγορές τους, συμβάλλοντας παράλληλα στους στόχους της ΕΕ για την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση. Επί του παρόντος, η νομοθεσία των ΗΠΑ εξακολουθεί να απαιτεί προηγούμενη ρυθμιστική έγκριση για τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι αμερικανικοί κανόνες διευκόλυναν την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου σε μεγαλύτερες ποσότητες στην ΕΕ.

Τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι:

  • Σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κοινή δήλωση της 25ης Ιουλίου 2018, οι σωρευτικές εισαγωγές στην ΕΕ των ΥΦΑ ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 181% στα 7,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2019.
  • Όσον αφορά τις συνολικές εισαγωγές ΥΦΑ της ΕΕ, το μερίδιο των ΗΠΑ ήταν 12%, κατά τους τελευταίους έξι μήνες, σε σύγκριση με 2,3% πριν από την κοινή δήλωση και από το πρώτο φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2016.
  • Τον Ιανουάριο του 2019, οι εισαγωγές LNG των ΗΠΑ από τις ΗΠΑ ήταν 1,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, από 102 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2018. Τον Φεβρουάριο του 2019 οι συνολικές εισαγωγές ΥΦΑ των ΗΠΑ ανήλθαν σε 0,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Για την περαιτέρω διερεύνηση και συζήτηση σχετικά με την ενίσχυση της διατλαντικής στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, όπως συμφωνήθηκε στην κοινή δήλωση του Ιουλίου 2018, η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες οργανώνουν το πρώτο φόρουμ υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 2 Μαΐου με θέμα: «Προς εξαγωγές φυσικού αερίου μεγάλης κλίμακας στις ΗΠΑ προς την αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ: ​​ανταγωνιστικές τιμές, επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογική καινοτομία».

Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί ή δεσμεύεται να συγχρηματοδοτήσει έργα υποδομής ΥΦΑ που υπερβαίνουν τα 656 εκατ. Ευρώ (βλ. Κατάλογο έργων στο παράρτημα 2). Πέραν των υφιστάμενων 150 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων πλεονάζουσας δυναμικότητας στην ΕΕ, η ΕΕ υποστηρίζει οκτώ έργα ΥΦΑ, τα οποία θα αυξήσουν τη χωρητικότητα κατά 22 δισ. Κυβικά μέτρα το 2023.

Η Επιτροπή συνεχίζει να εκπληρώνει τη συμφωνία της 25ης Ιουλίου 2018. Στις 18 Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή ενέκρινε προτάσεις διαπραγματευτικών οδηγιών για τις εμπορικές της διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: μία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και μία για την κατάργηση των τιμολογίων για τα βιομηχανικά προϊόντα.

Οι εισαγωγές σπόρων σόγιας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 112% κατά την τρέχουσα περίοδο εμπορίας (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Με ποσοστό 75% των εισαγωγών σπόρων σόγιας στην ΕΕ, οι ΗΠΑ παραμένουν ο πρώτος προμηθευτής της Ευρώπης.

Οι ευρωπαϊκές εισαγωγές σπόρων σόγιας των ΗΠΑ θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο, μετά από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει τη χρήση των σπόρων σόγιας των ΗΠΑ για τα βιοκαύσιμα .

Ιστορικό

Η παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου γίνεται όλο και πιο ρευστό και ανταγωνιστικό. Μεταξύ 2017 και 2023 το παγκόσμιο εμπόριο υγροποιημένου φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 100 δισ. Κυβικά μέτρα από 391 σε 505. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένει ότι οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα αυξηθούν κατά 20% περίπου έως το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2016 .

Η αύξηση της παραγωγής αερίου στις ΗΠΑ και η έναρξη των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου στις ΗΠΑ το 2016 βελτίωσαν την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρώπη εισάγει σήμερα περίπου το 70% του φυσικού αερίου που χρειάζεται και το μερίδιο αυτό αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης της ΕΕ. και ως η δεύτερη μεγαλύτερη ενιαία αγορά φυσικού αερίου στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, η ΕΕ είναι επομένως μια ελκυστική επιλογή για τις ΗΠΑ. Για να αυξηθούν περαιτέρω οι εισαγωγές στην Ευρώπη, οι τιμές των ΗΠΑ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο πρέπει να είναι ανταγωνιστικές στην αγορά της ΕΕ. Επιπλέον, οι ακόλουθες ενέργειες είναι καθοριστικές για τη διευκόλυνση των εισαγωγών:

Ανάπτυξη ικανοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ΕΕ και στις ΗΠΑ:

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ικανοποιητικά τις δυνατότητες εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου, με σήμερα περίπου 150 δισ. Κυβικά μέτρα. Ταυτόχρονα, δεδομένης της στρατηγικής τους σημασίας για τη διαφοροποίηση, αναπτύσσονται οι σημερινές δυνατότητες και αναπτύσσονται νέες ικανότητες στην Αδριατική Θάλασσα (στο νησί Krk της Κροατίας), στη Βαλτική Θάλασσα, κυρίως στην Πολωνία και στη Μεσόγειο Θάλασσα στην Ελλάδα. Αυτό θα επέτρεπε σημαντική αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ΕΕ.

Οι ΗΠΑ έχουν σήμερα 39 δισ. Κυβικά μέτρα δυναμικότητας υγροποίησης και προβλέπεται να προσθέσουν επιπλέον 80 δισ. Κυβικά μέτρα μέχρι το 2023 , ενώ παράλληλα θα επεκτείνουν τους τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

  • Οι κανονιστικοί περιορισμοί από τις ΗΠΑ πρέπει να αρθούν. Η ΕΕ δεν διαθέτει εμπορικούς φραγμούς για το φυσικό αέριο των ΗΠΑ που έρχονται στην ΕΕ. Η ΕΕ επιδιώκει παρόμοια μεταχείριση από την πλευρά των ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά την άρση της απαίτησης για προηγούμενη έγκριση των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την ΕΕ.

Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στις ΗΠΑ αυξάνονται:

  • Από την πρώτη αποστολή υγροποιημένου φυσικού αερίου στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2016, σήμερα οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ΕΕ από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη φθάσει τα 7,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα .
  • Από τις αρχές του 2016, η ΕΕ έλαβε περίπου 85 φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. Το 2017 η Ευρώπη αντιπροσώπευε πάνω από το 10% των συνολικών εξαγωγών ΥΦΑ από τις ΗΠΑ, από 5% το 2016 . Το 2018 ως σύνολο, το μερίδιο της Ευρώπης στις εξαγωγές ΥΦΑ των ΗΠΑ ήταν 11%, ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου από τη στιγμή της κοινής δήλωσης, η Ευρώπη αντιπροσώπευε ποσοστό σχεδόν 26%.
Spyrides ad-blue containers

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 2035 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas AVINOIL Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Eurostat Exxon-Mobil fit for 55 FuelMate Fuel Pass fund Goldman Sachs gov.gr Greek Mafia Guardian Handelsblatt HelleniQ Energy Inside Story interlock kWh LANA LG LNG LPC Lukoil Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos myΘέρμανση newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka sts TEXACO TotalEnergies TotalEnergy twitter Urals windfall tax WOOD World Bank WTI Yiufi «Άγιος Χριστόφορος» ΄1 ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΠΕ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξανδρούπολη Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αττική Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις Γιάννης Θεοτοκάς ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΤΕΚΑ ΕΤΕπ ΕΥΠ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΙΟΒΕ Ιλχάν Αχμέτ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καββαθάς Γ. Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κονταξής Δημήτρης Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μεθάνιο Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μητσοτάκης Κυριάκος Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Πέτη Πέρκα Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τζιόλας Χρήστος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος Τσεχία ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΗΜ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χάρης Δούκας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. άδεια έλεγχοι αγγελίες αγρότες αγωγός αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταγωνισμός ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο ατύχημα βαρέλι βενζίνη βιοκαύσιμα βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επενδύσεις επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτρικό ρεύμα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κακοκαιρία κατάρτιση καταγγελίες καυσόξυλα καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο ληστεία λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μελέτη μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια ρύποι στάθμη στατιστικά συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνθετικά καύσιμα συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπερκέρδη υποτροφίες υπουργείο Ανάπτυξης υπουργείο Ενέργειας υπουργείο Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φωτοβολταϊκά φόροι φόρτιση ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!