Skip to main content
| Notaka

“Βασικά σημεία τοποθέτησης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών στο Λουξεμβούργο”.

Βασικά σημεία τοποθέτησης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη
Στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών στο Λουξεμβούργο.

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017


Βασικά σημεία τοποθέτησης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
κ. Χρήστου Σπίρτζη
Στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών στο Λουξεμβούργο

Την 8η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών υπό την Προεδρία της Μάλτας. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη.
Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα καταγράφονται οι νέες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για το «Οδικό Πακέτο», η έγκριση της Διακήρυξης της Βαλέτα για την οδική ασφάλεια με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας  των μεταφορών, τα αποτελέσματα επί των τριμερών διαλόγων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του «Κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» καθώς και οι νέες νομοθετικές προτάσεις για τη συνδεσιμότητα στις αερομεταφορές «Ανοιχτή και συνδεδεμένη Ευρώπη». 
Εγκρίνοντας τη Διακήρυξη για την Οδική Ασφάλεια ο Υπουργός στην τοποθέτησή του έδωσε έμφαση στη μείωση σε μηδενικό επίπεδο των τροχαίων ατυχημάτων στις πρόσφατες μεγάλες εξόδους εκδρομέων στη χώρα μας, την οποία και απέδωσε στην παράδοση σε χρήση των νέων ασφαλών δικτύων οδικών υποδομών και τόνισε ότι αυτές θα πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για όλες τις χώρες της Ε.Ε. και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός ζήτησε να υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση για το εθνικό οδικό μας δίκτυο και ειδικά για τις τουριστικές περιοχές. 
Επί των νομοθετικών προτάσεων για το «Οδικό Πακέτο», ο Υπουργός εξήρε τη σπουδαιότητα των νομοθετικών προτάσεων τις οποίες στηρίζει η Ελλάδα και επεσήμανε την αναγκαιότητα ρύθμισης αμφιλεγόμενων ζητημάτων όπως οι κανόνες για την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία των δικαιωμάτων τους, οι έξυπνοι ταχογράφοι, η υποχρεωτικότητα εγκατάστασης και χρήσης GPS για βαριά οχήματα μεγαλύτερα των 3.5 τόνων για να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο, η παράνομη μετακίνηση προσφύγων ή τα φαινόμενα trafficking. Όπως τόνισε ο Υπουργός, αυτά τα επίμαχα θέματα οδικών μεταφορών θα πρέπει να τύχουν ενιαίας ρύθμισης. Ζήτησε να θεσμοθετηθεί τοποθέτηση ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων παντού, ωστόσο, η χρέωση χρήσης του οδικού δικτύου αποτελεί εθνική αρμοδιότητα καθώς το κάθε κράτος θα πρέπει να αποφασίζει με βάση την απόσταση, το χρόνο χρήσης της υποδομής ή με συνδυασμό των δυο. 
Ωστόσο o Υπουργός διαφώνησε με την απελευθέρωση των ενδομεταφορών (cabotage) και της απόσπασης εργαζομένων, σημεία που ιδιαίτερα προβληματίζουν τον κλάδο στην Ελλάδα. 
Τόνισε πώς εφόσον υπήρχε ενιαία φορολόγηση, ενιαία επιτόκια δανεισμού επιχειρήσεων και ενιαίες αμοιβές δε θα υπήρχε λόγος να θεσπισθούν τέτοιες νομοθετικές προτάσεις. «Αυτά για πολλούς ίσως να θεωρούνται ουτοπία, θα έπρεπε όμως να είναι το όραμα μιας ενιαίας και δίκαιης Ευρώπης», κατέληξε ο Υπουργός. 
Επί του Κανονισμού EASA, στην παρέμβαση του  ο Έλληνας Υπουργός τοποθετήθηκε υπέρ της πολιτικής συμφωνίας της Γενικής Προσέγγισης, η οποία φαίνεται να μη γίνεται σεβαστή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τους τριλόγους, ευχαριστώντας την Προεδρία της Μάλτας που παρέμεινε προσηλωμένη σε αυτήν και προτρέποντας την επερχόμενη Προεδρία της Εσθονίας να ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση. Απέκλεισε, χαρακτηρίζοντας «κόκκινη γραμμή» περαιτέρω μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων από την Εθνική Αρχή πέραν των προβλεπόμενων από τη Γενική Προσέγγιση και ομοίως αρνητικά τοποθετήθηκε για προηγούμενη διαπίστευση της Εθνικής Αρχής από τον Οργανισμό, αφού και τα δυο οδηγούν σε αποδυνάμωση του ρόλου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτό από την Ελλάδα. 
Επί της δέσμης προτάσεων « ανοιχτή και συνδεδεμένη Ευρώπη» ο Υπουργός άσκησε κριτική στις πολιτικές της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες οδήγησαν σε μαρασμό ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες με αποτέλεσμα την αλματώδη ανάπτυξη αερομεταφορέων τρίτων χωρών. Τάχθηκε μεν υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα, ωστόσο διευκρίνισε ότι το ρυθμιστικό πεδίο της νέας νομοθετικής πρότασης θα πρέπει να εκτείνεται σε τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ε.Ε. και όχι σε δικαιώματα κίνησης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΜ. Οι διμερείς αεροπορικές συμφωνίες της Ελλάδας με τρίτες χώρες δεν είναι αρμοδιότητα της Ε.Ε. διευκρίνισε ο Υπουργός. 
Σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση του δικαιώματος απεργίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που περιλαμβάνονται στην ίδια δέσμη μέτρων, ο Υπουργός επεσήμανε ότι ρύθμιση δικαιώματος απεργίας οιουδήποτε κλάδου εργαζομένων αντίκειται στον Ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό ο οποίος παραδοσιακά το προστατεύει. 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!