| Notaka

“Το λαθρεμπόριο καυσίμων βασιλεύει και η κυβέρνηση αδρανεί”.

Σπύρος Δανέλλης, Ερώτηση προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2) Οικονομικών και 3) Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου, προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2) Οικονομικών και 3) Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την αδράνεια της πολιτείας στην πάταξη της λαθρεμπορίας των καυσίμων. Από επίσημη ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία του 2014 και του 2016, προκύπτει ότι οι έλεγχοι στην αγορά και διακίνηση των καυσίμων μειώθηκαν κατά 53%, οι αποφάσεις επιβολής προστίμων μειώθηκαν κατά 75%, ενώ τα επιβληθέντα πρόστιμα παρουσίασαν μείωση κατά 90%.

Τα δυσμενή οικονομικά στοιχεία απορρέουν από την έλλειψη των ελέγχων που πραγματοποιούν οι ελεγκτές του ΚΕΔΑΚ με τα ειδικά διαμορφωμένα και εξοπλισμένα οχήματα, λόγω κατάργησης του «μπόνους» από 01/01/2016, όπως ο ίδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραδέχθηκε πρόσφατα, καθώς και από την χρόνο καθυστέρηση της εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος εισροών – εκροών (μεταφέρεται για το 2018).

Αποτέλεσμα των κακών αυτών πρακτικών είναι το λαθρεμπόριο να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, η κλοπή και η νοθεία στα καύσιμα να αυξάνεται και το Δημόσιο να χάνει έσοδα από φόρους που δεν καταβλήθηκαν.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση το Φεβρουάριο, δια στόματος του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του επικεφαλής του Ποταμιού, κ . Θεοδωράκη, δήλωνε ότι τα βεβαιωμένα ποσά από την φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο αγγίζουν το 1 δις, με τα επίσημα επικαιροποιημένα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών να τον διαψεύδουν, αφού εισπράχθηκαν μόλις 80 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 31 εκατ. ευρώ από το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών και των καπνικών.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2) Οικονομικών και 3) Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Θέμα: «Το λαθρεμπόριο καυσίμων βασιλεύει και η κυβέρνηση αδρανεί»

Από τα αδιάσειστα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας προκύπτει ότι:
– Οι έλεγχοι στην αγορά και διακίνηση των καυσίμων μειώθηκε κατά 53% (4.018 έλεγχοι το 2014 έναντι 1.857 το 2016),
– Οι αποφάσεις επιβολής προστίμων μειώθηκαν κατά 75% (40 αποφάσεις επιβολής προστίμου το 2014, έναντι 10 το 2016),
– Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν μειώθηκαν κατά 90% (1.784.554 ευρώ τα επιβληθέντα πρόστιμα και 125.543 τα εισπραχθέντα το 2014, με τα επιβληθέντα πρόστιμα το 2016 να είναι μόλις 178.191 ευρώ).

Τα αποκαλυπτικά δυσμενή αυτά στοιχεία για την Ελληνική οικονομία, είναι αποτέλεσμα των κακών πρακτικών που απορρέουν μεταξύ άλλων και από την κατάργηση του «μπόνους» από 1/1/2016 που λάμβαναν οι υπάλληλοι που διενεργούσαν ελέγχους με τα ειδικά διαμορφωμένα και εξοπλισμένα οχήματα του ΚΕΔΑΚ, όπως ο ίδιος αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραδέχτηκε πρόσφατα.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μεταθέτει για το 2018 την ολοκλήρωση και τήρηση του συστήματος εισροών – εκροών δημιουργώντας περιβάλλον πλήρους ασυλίας σε κάθε είδους παραβάτες.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών είναι οι έλεγχοι στην αγορά και διακίνηση στα καύσιμα να έχει σταματήσει, το λαθρεμπόριο να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, η κλοπή και η νοθεία των καυσίμων στην παράδοση από την αντλία να αυξάνεται και το κράτος να μην εισπράττει φόρους και αναλογούντες δασμούς, αφού αδυνατεί να πραγματοποιήσει ελέγχους. Κατά τ’ άλλα η κυβέρνηση- δια στόματος Πρωθυπουργού- προσδοκά να εισπράξει 1 δις ευρώ από την πάταξης του λαθρεμπορίου.

Τον Φεβρουάριο ο Πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής του Ποταμιού κ. Θεοδωράκη δήλωσε από το βήμα της Βουλής ότι τα βεβαιωμένα ποσά από την φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο αγγίζουν το 1 δις ευρώ, ενώ το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών σε επίσημα στοιχεία αναφέρει ότι τα εισπραχθέντα ποσά είναι μόλις 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31 εκατ. από το λαθρεμπόριο των αλκοολούχων ποτών και των καπνικών.

Δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου, η συναρμοδιότητα των αρμόδιων εμπλεκόμενων Υπουργείων στους καταληκτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους στα καύσιμα, ο ανεπαρκής συντονισμός και η ανυπαρξία σχεδιασμού, ενισχύουν την παραβατικότητα και το λαθρεμπόριο καυσίμων.

Δεδομένου ότι με τα ελάχιστα μέσα ελέγχου που διαθέτει η χώρα μας έναντι των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (ηλεκτρονικά συστήματα εντοπισμού, ιχνηλάτες κ.λ.π), ο μόνος τρόπος αποτελεσματικού ελέγχου είναι μέσω των ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων του ΚΕΔΑΚ, των επιτόπιων ελέγχων, των ελέγχων διακίνησης και του συστήματος εισροών – εκροών.

Δεδομένου ότι όσο δεν τίθενται σε πλήρη εφαρμογή τα μέτρα ελέγχου, που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο αγοράς και διακίνηση των καυσίμων, το λαθρεμπόριο θα ακμάζει, τα κέρδη των επιτήδειων θα αυξάνονται, το Ελληνικό Δημόσιο καθημερινά θα χάνει έσοδα, και οι φορολογούμενοι πολίτες θα καλούνται να πληρώσουν από το υστέρημά τους, την αδυναμία ή εθελοτυφλία του κράτος στον έλεγχο των καυσίμων.

Δεδομένου ότι οι πρακτικές αυτές δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των υγειών επιχειρήσεων του κλάδου καυσίμων και αυτών που εξυπηρετούνται από την αδυναμία λειτουργίας του συστήματος.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Γιατί οι έλεγχοι από το ΚΕΔΑΚ έχουν σταματήσει από 1/1/2016 οπότε και έληξε η σχετική ΚΥΑ που προσδιόριζε την αποζημίωση των ελεγκτών στους ελέγχους που διενεργούσαν;

2. Γιατί δεν προβήκατε στην έγκαιρη νομοθέτηση του σχετικού πλαισίου για την διασφάλιση των ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και εξασφάλιση των εσόδων που θα προέκυπταν από αυτούς τους ελέγχους; Πότε προτίθεστε να καταθέσετε το σχετικό νομικό πλαίσιο;

3. Με πιο τρόπο θα πατάξετε το λαθρεμπόριο των καυσίμων, όταν οι έλεγχοι ατονούν, ή δεν πραγματοποιούνται, και όταν οι νόμοι για τον έλεγχο και την καταστολή του λαθρεμπορίου δεν εφαρμόζονται;

4. Πώς προβλέπεται και πότε να εισπράξετε το 1 δις ευρώ από την πάταξη του λαθρεμπορίου όταν τα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εσόδων που πιο πάνω αναφέρονται απέχουν πολύ από την πραγματικότητα;

5. Για ποιο λόγο δεν προβαίνετε στον συντονισμό και σχεδιασμό ταυτόχρονων ελέγχων από σχετικές με το αντικείμενο υπηρεσίες όπως ΚΕΔΑΚ, ΑΑΔΕ;

Ο ερωτών Βουλευτής 
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ EBITDA Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LANA LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL SKG Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals windfall tax WOOD WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αγγελική Ναταλία Αδαμοπούλου Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗELLENiQ ENERGY ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκρέκας Κώστας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορά αλληλεγγύης εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πιστοποιητικά πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρεύμα ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υποτροφίες υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!