| Notaka |

“Το λαθρεμπόριο καυσίμων βασιλεύει και η κυβέρνηση αδρανεί”.

Σπύρος Δανέλλης, Ερώτηση προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2) Οικονομικών και 3) Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου, προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2) Οικονομικών και 3) Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την αδράνεια της πολιτείας στην πάταξη της λαθρεμπορίας των καυσίμων. Από επίσημη ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία του 2014 και του 2016, προκύπτει ότι οι έλεγχοι στην αγορά και διακίνηση των καυσίμων μειώθηκαν κατά 53%, οι αποφάσεις επιβολής προστίμων μειώθηκαν κατά 75%, ενώ τα επιβληθέντα πρόστιμα παρουσίασαν μείωση κατά 90%.

Τα δυσμενή οικονομικά στοιχεία απορρέουν από την έλλειψη των ελέγχων που πραγματοποιούν οι ελεγκτές του ΚΕΔΑΚ με τα ειδικά διαμορφωμένα και εξοπλισμένα οχήματα, λόγω κατάργησης του «μπόνους» από 01/01/2016, όπως ο ίδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραδέχθηκε πρόσφατα, καθώς και από την χρόνο καθυστέρηση της εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος εισροών – εκροών (μεταφέρεται για το 2018).

Αποτέλεσμα των κακών αυτών πρακτικών είναι το λαθρεμπόριο να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, η κλοπή και η νοθεία στα καύσιμα να αυξάνεται και το Δημόσιο να χάνει έσοδα από φόρους που δεν καταβλήθηκαν.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση το Φεβρουάριο, δια στόματος του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του επικεφαλής του Ποταμιού, κ . Θεοδωράκη, δήλωνε ότι τα βεβαιωμένα ποσά από την φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο αγγίζουν το 1 δις, με τα επίσημα επικαιροποιημένα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών να τον διαψεύδουν, αφού εισπράχθηκαν μόλις 80 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 31 εκατ. ευρώ από το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών και των καπνικών.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους Υπουργούς: 1) Οικονομίας & Ανάπτυξης, 2) Οικονομικών και 3) Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Θέμα: «Το λαθρεμπόριο καυσίμων βασιλεύει και η κυβέρνηση αδρανεί»

Από τα αδιάσειστα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας προκύπτει ότι:
– Οι έλεγχοι στην αγορά και διακίνηση των καυσίμων μειώθηκε κατά 53% (4.018 έλεγχοι το 2014 έναντι 1.857 το 2016),
– Οι αποφάσεις επιβολής προστίμων μειώθηκαν κατά 75% (40 αποφάσεις επιβολής προστίμου το 2014, έναντι 10 το 2016),
– Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν μειώθηκαν κατά 90% (1.784.554 ευρώ τα επιβληθέντα πρόστιμα και 125.543 τα εισπραχθέντα το 2014, με τα επιβληθέντα πρόστιμα το 2016 να είναι μόλις 178.191 ευρώ).

Τα αποκαλυπτικά δυσμενή αυτά στοιχεία για την Ελληνική οικονομία, είναι αποτέλεσμα των κακών πρακτικών που απορρέουν μεταξύ άλλων και από την κατάργηση του «μπόνους» από 1/1/2016 που λάμβαναν οι υπάλληλοι που διενεργούσαν ελέγχους με τα ειδικά διαμορφωμένα και εξοπλισμένα οχήματα του ΚΕΔΑΚ, όπως ο ίδιος αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραδέχτηκε πρόσφατα.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μεταθέτει για το 2018 την ολοκλήρωση και τήρηση του συστήματος εισροών – εκροών δημιουργώντας περιβάλλον πλήρους ασυλίας σε κάθε είδους παραβάτες.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών είναι οι έλεγχοι στην αγορά και διακίνηση στα καύσιμα να έχει σταματήσει, το λαθρεμπόριο να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, η κλοπή και η νοθεία των καυσίμων στην παράδοση από την αντλία να αυξάνεται και το κράτος να μην εισπράττει φόρους και αναλογούντες δασμούς, αφού αδυνατεί να πραγματοποιήσει ελέγχους. Κατά τ’ άλλα η κυβέρνηση- δια στόματος Πρωθυπουργού- προσδοκά να εισπράξει 1 δις ευρώ από την πάταξης του λαθρεμπορίου.

Τον Φεβρουάριο ο Πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής του Ποταμιού κ. Θεοδωράκη δήλωσε από το βήμα της Βουλής ότι τα βεβαιωμένα ποσά από την φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο αγγίζουν το 1 δις ευρώ, ενώ το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών σε επίσημα στοιχεία αναφέρει ότι τα εισπραχθέντα ποσά είναι μόλις 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31 εκατ. από το λαθρεμπόριο των αλκοολούχων ποτών και των καπνικών.

Δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου, η συναρμοδιότητα των αρμόδιων εμπλεκόμενων Υπουργείων στους καταληκτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους στα καύσιμα, ο ανεπαρκής συντονισμός και η ανυπαρξία σχεδιασμού, ενισχύουν την παραβατικότητα και το λαθρεμπόριο καυσίμων.

Δεδομένου ότι με τα ελάχιστα μέσα ελέγχου που διαθέτει η χώρα μας έναντι των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (ηλεκτρονικά συστήματα εντοπισμού, ιχνηλάτες κ.λ.π), ο μόνος τρόπος αποτελεσματικού ελέγχου είναι μέσω των ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων του ΚΕΔΑΚ, των επιτόπιων ελέγχων, των ελέγχων διακίνησης και του συστήματος εισροών – εκροών.

Δεδομένου ότι όσο δεν τίθενται σε πλήρη εφαρμογή τα μέτρα ελέγχου, που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο αγοράς και διακίνηση των καυσίμων, το λαθρεμπόριο θα ακμάζει, τα κέρδη των επιτήδειων θα αυξάνονται, το Ελληνικό Δημόσιο καθημερινά θα χάνει έσοδα, και οι φορολογούμενοι πολίτες θα καλούνται να πληρώσουν από το υστέρημά τους, την αδυναμία ή εθελοτυφλία του κράτος στον έλεγχο των καυσίμων.

Δεδομένου ότι οι πρακτικές αυτές δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των υγειών επιχειρήσεων του κλάδου καυσίμων και αυτών που εξυπηρετούνται από την αδυναμία λειτουργίας του συστήματος.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Γιατί οι έλεγχοι από το ΚΕΔΑΚ έχουν σταματήσει από 1/1/2016 οπότε και έληξε η σχετική ΚΥΑ που προσδιόριζε την αποζημίωση των ελεγκτών στους ελέγχους που διενεργούσαν;

2. Γιατί δεν προβήκατε στην έγκαιρη νομοθέτηση του σχετικού πλαισίου για την διασφάλιση των ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και εξασφάλιση των εσόδων που θα προέκυπταν από αυτούς τους ελέγχους; Πότε προτίθεστε να καταθέσετε το σχετικό νομικό πλαίσιο;

3. Με πιο τρόπο θα πατάξετε το λαθρεμπόριο των καυσίμων, όταν οι έλεγχοι ατονούν, ή δεν πραγματοποιούνται, και όταν οι νόμοι για τον έλεγχο και την καταστολή του λαθρεμπορίου δεν εφαρμόζονται;

4. Πώς προβλέπεται και πότε να εισπράξετε το 1 δις ευρώ από την πάταξη του λαθρεμπορίου όταν τα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εσόδων που πιο πάνω αναφέρονται απέχουν πολύ από την πραγματικότητα;

5. Για ποιο λόγο δεν προβαίνετε στον συντονισμό και σχεδιασμό ταυτόχρονων ελέγχων από σχετικές με το αντικείμενο υπηρεσίες όπως ΚΕΔΑΚ, ΑΑΔΕ;

Ο ερωτών Βουλευτής 
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ADR ANT1 BP Brent covid-19 interlock MOTOR OIL myData OPEC Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο Δρακακάκης Γιάννης ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κατρίνης Μανώλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κρήτη Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πλυντήρια πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!