| Notaka |

“Στ. Τσοτσορός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας για τα ΕΛΠΕ το 2016”.

Σε περιβάλλον εργασιακής ειρήνης θα λειτουργήσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια κατά την επόμενη τριετία, μετά την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (94,3 %) από την γενική συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρία.

 

Σε περιβάλλον εργασιακής ειρήνης θα λειτουργήσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια κατά την επόμενη τριετία, μετά την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (94,3 %) από την γενική συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρία.

Την υπογραφή της Σύμβασης ανακοινώνει ο πρόεδρος του Ομίλου των ΕΛΠΕ κ. Στάθης Τσοτσορός με συνέντευξή του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, στην οποία τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι η εργασιακή ειρήνη και η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς εργασίας περιλαμβάνονται στις στρατηγικές προτεραιότητες της διοίκησης, μαζί με την συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, την εξωστρέφεια, την πλήρη εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Συλλογική Σύμβαση που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ωραρίου εργασίας σε 39 ώρες εβδομαδιαίως από το 2018 εγκρίθηκε και από το ΔΣ της εταιρίας στην ίδια συνεδρίαση κατά την οποία εγκρίθηκαν και τα αποτελέσματα του 2016. Χρονιά στην οποία ο όμιλος πέτυχε ρεκόρ κερδών, παραγωγής και εξαγωγών «παρά το αβέβαιο και γεωπολιτικά ασταθές διεθνές περιβάλλον και τη συνεχιζόμενη ελληνική κρίση», όπως τονίζει ο κ. Τσοτσορός.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Στάθη Τσοτσορού στον ΑΠΕ – ΜΠΕ και στον Κώστα Βουτσαδάκη έχει ως εξής:

-Που οφείλονται οι επιδόσεις του 2016;

Το 2016 για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά τις ζημιογόνες χρήσεις 2013 και 2014 ο Όμιλος επέτυχε ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στην ιστορία του Ομίλου, παρά την υποχώρηση κατά 25% των διεθνών περιθωρίων διύλισης, και παρά επίσης την μείωση της εγχώριας κατανάλωσης. Σας θυμίζω ότι τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 329 εκατ. ευρώ έναντι 45 εκατ. ευρώ το 2015 και ζημιών 369 εκατ. ευρώ το 2014. Τα ιδιαίτερα αυτά θετικά αποτελέσματα, βασίσθηκαν στη διετή περίοδο εργασιακής ειρήνης και οφείλονται στην υλοποίηση προγραμμάτων πλήρους εκμετάλλευσης και αριστοποίησης της παραγωγής, σημαντικό ρόλο για τα οποία έπαιξαν οι νέες πολιτικές προμηθειών αργού πετρελαίου και διεύρυνσης των εμπορικών συνεργασιών. Επιπλέον, ο Όμιλος πέτυχε βελτίωση των μεριδίων συμμετοχής στην εγχώρια αγορά και ολοκλήρωσε με επιτυχία τον διετή σχεδιασμό εξυγίανσης της χρηματοοικονομικής του δομής, με την επιτυχή αναχρηματοδότηση του συνόλου των υποχρεώσεων την περίοδο 2016 – 2018 και την έξοδο του στις διεθνείς χρηματαγορές, όπου άντλησε 375 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,875% έναντι 8% του παλαιού ομολόγου.

Συμπερασματικά, η επιτυχής αναδιάρθρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, η ανάπτυξη της εγχώριας και της διεθνούς εμπορίας και η αποτελεσματική εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας, σε ένα περιβάλλον εργασιακής ειρήνης συνέβαλλαν καθοριστικά στα ρεκόρ κερδών, παραγωγής και εξαγωγών το 2016.

-Ποιες είναι οι νέες πολιτικές προμηθειών αργού στις οποίες αναφερθήκατε;

Αναφέρομαι στη στρατηγική μας να αυξήσουμε τις προμήθειες αργού πετρελαίου απευθείας από τους παραγωγούς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμφωνία με την κρατική εταιρεία πετρελαίου του Ιράν NIOC για την κάλυψη του 25% των αναγκών σε πετρέλαιο του Ομίλου από Ιρανικό αργό, το Μνημόνιο διμερούς συνεργασίας με τη Rosneft για την προμήθεια αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, η Συμφωνία και εγγραφή του Ομίλου στο μητρώο των επιλέξιμων αγοραστών της εταιρείας SOMO του Ιράκ και οι αντίστοιχες Συμφωνίες με την Αιγυπτιακή EGPC και τη Σαουδική Αραβία. Βρισκόμαστε επίσης σε διαδικασία διερεύνησης της αγοράς της Λιβύης. Παράλληλα προχωρούμε σε βελτίωση των όρων και διεύρυνση της συνεργασίας με τις κορυφαίες παγκόσμιας εμβέλειας εταιρείες trading.

-Δώστε μας μια εικόνα για την πορεία των εξαγωγών του ομίλου.

Η σημαντικότατη μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, κύρια λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης σε συνδυασμό με την αποτελεσματική βελτίωση της εκμετάλλευσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων με συνέπεια την επίτευξη ρεκόρ παραγωγής, αναδεικνύει τον εξαγωγικό προσανατολισμό και την ανταγωνιστική παρουσία στις διεθνείς αγορές ως βασικές προϋποθέσεις για την βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου ενεργειακού μετασχηματισμού του Ομίλου.

Με στόχο την ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού βελτιώσαμε τη θέση μας στον διεθνή ανταγωνισμό και τη διετία 2015 – 2016 επιτύχαμε την αύξηση των εξαγωγών μας κατά 2,076 εκατ. ΜΤ ή ποσοστό 31,5 % έναντι του 2014, σημειώνοντας το 2016 ρεκόρ εξαγωγών 8,666 εκατ. ΜΤ, που αποτελεί ποσοστό 56% των συνολικών μας πωλήσεων.

Σημειώστε ότι ο έντονα εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου παίζει καθοριστικό ρόλο για την βελτίωση των συνολικών εξαγωγών της χώρας την περίοδο της κρίσης. Από το 2008 έως και το 2014 η συμμετοχή των καυσίμων στις συνολικές εξαγωγές της χώρας αυξήθηκε κατά 118,29 %, από 16,4 % σε 35,8 %, ενώ οι όγκοι των εξαχθέντων καυσίμων αυξήθηκαν μεταξύ 2008 και 2016 κατά 200%. Συνεπώς οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν θετικά αποτελέσματα συνολικά για την εθνική οικονομία και αναδεικνύουν τη σημαντική συμβολή του Ομίλου, αφού ήδη το 2016 εξάγει το 50% περίπου των συνολικών εξαγωγών καυσίμων.

-Δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοοικονομική εξυγίανση του ομίλου. Ποια είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής;

Το γεγονός ότι ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου το 2014 έφθανε στο ποσό των 3 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές σε 2,5 δισ. ευρώ, ανέδειξε τη χρηματοοικονομική εξυγίανση του Ομίλου ως ένα εκ των πρώτης προτεραιότητας προς αντιμετώπιση προβλημάτων.

Η επάνοδος του Ομίλου στην κερδοφορία τη διετία 2015 – 2016, μάλιστα δε με ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και η επιτυχής αναδιαπραγμάτευση και βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών των διαφόρων δανείων και ομολόγων το 2016, έδωσαν τη δυνατότητα μείωσης του συνολικού δανεισμού και των υποχρεώσεων προς προμηθευτές κατά περίπου 1 δισ. ευρώ έναντι του 2014. Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των αγορών προς τον Όμιλο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε, όπως ήδη προανέφερα, με την πρόσφατη επιτυχή έκδοση του νέου ομολόγου με επιτόκιο 4,875% έναντι 8% του παλαιού, το οποίο αποτέλεσε αφετηρία για την περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

-Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου για την επόμενη πενταετία;

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου για την επόμενη πενταετία διαμορφώθηκαν μετά από συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς, μετά την εκτίμηση των επιπτώσεων της εξέλιξης της διεθνούς συγκυρίας και μετά την επαναξιολόγηση των προϋποθέσεων για την ανταγωνιστική παρουσία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Διοίκησης να καταστήσει τον Όμιλο ΕΛΠΕ ?κορυφαίο ενεργειακό Όμιλο στη Ν.Α Ευρώπη, πρωτοπόρο στον ενεργειακό μετασχηματισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη?.

Kύριοι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου παραμένουν η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η διατήρηση της εργασιακής ειρήνης και η βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς λειτουργίας, η ενίσχυση της θέσης του Ομίλου τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών, η περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής δομής και η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών για την ενεργή συμμετοχή του Ομίλου στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.

Πέραν αυτών, στο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού της ΕΕ για το 2050 ο Όμιλος ολοκληρώνει εντός του 2017 τον οδικό χάρτη ενεργειακού μετασχηματισμού και ενεργού συμμετοχής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την κατάρτιση των προγραμμάτων ανάπτυξης των τομέων Ηλεκτρικής ενέργειας, Φυσικού Αερίου και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για την επίτευξη του σχεδιασμού αυτού ο Όμιλος και τα στελέχη του παραμένουν απαρέγκλιτα προσηλωμένοι στους διαρκείς στόχους για:

· Αναβάθμιση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας με την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων

· Υλοποίηση μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του βαθμού ενεργειακής απόδοσης

· Ολιστική ασφάλεια με την υλοποίηση προγραμμάτων βελτίωσης της ασφάλειας, της υγιεινής των εργαζομένων και του περιβάλλοντος των εγκαταστάσεων

· Ενίσχυση της εξωστρέφειας με τη διαρκή προσαρμογή και βελτίωση της θέσης του Ομίλου στις διεθνείς και περιφερειακές αγορές

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ADR ANT1 BP Brent covid-19 interlock MOTOR OIL myData OPEC Saudi Arabian Oil Company self-test SHELL TEXACO ΑΑΔΕ Αναφορά Ασμάτογλου Γιώργος Βουλή ΓΣΕΒΕΕ Γενική Συνέλευση Γεωργιάδης Άδωνις Διοικητικό Συμβούλιο Δρακακάκης Γιάννης ΕΚΟ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπή Ανταγωνισμού ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΟΒΕ Κατρίνης Μανώλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κρήτη Κώτσος Ευάγγελος ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μελίδης Σπύρος Μεταφορικό Ισοδύναμο Ξυδάκης Ηρακλής ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδοπούλου Έλλη Παπαζήσης Γιάννης Ρωσία ΣΑΠΕΚ Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σύστημα Εισροών - Εκροών Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία ΦΠΑ αδειοδότηση ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απεργία αργό πετρέλαιο βενζίνη βυτιοφόρα δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος επιδοτήσεις επικουρικό ηλεκτροκίνηση καύσιμα κλιματική αλλαγή λαθρεμπόριο μελέτες μητρώα περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πλυντήρια πρατήρια πρόστιμα πρόσωπα συναντήσεις τέλη ταξινομήσεις τελωνείο υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!